Table knife

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Table-Knife

Table knife
Length: 244.5 mm

ПОВЕЧЕ СНИМКИ

Table-Knife