Soup Ladle

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Ladle

Soup Ladle
Length: 284 mm

ПОВЕЧЕ СНИМКИ

Ladle