Steak knife

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Steak-Knife

Steak knife
Length: 246 mm

ПОВЕЧЕ СНИМКИ

Steak-Knife